Kategori Home Assistant

Home Assistant, knapp med button-card

Målbild När vi är klara har vi en knapp som ändrar till och från sovläge samt en ”knapp” som visar husets aktuella state. Sovknappen ska vara låst för att inte av misstag aktivera sovläget samt ändra icon för att tydliggöra…