Om

När jag började med hemautomation upplevde jag ett tomrum på lättare guider på svenska. Min resa att förstå och skapa en egen vision för mitt hem hade troligen halverats om det funnits mer på svenska. Hösten 2020 började jag skriva lite på min privata blog och ganska snabbt var det endast hemautomation som stor på skrivlistan, sidan blev väldigt populär men tanken var inte att min privata blog skulle få så stor spridning.

Efter bloguppehåll under sommaren bestämde jag mig hösten 2021 att flytta alla inlägg om hemautomation hit till MittSmartaHem.nu

MittSmartaHem.nu drivs ideellt och målet är att öka intresset för hemautomation, förutom att det är kul så bidrar många automationer även till minskad energianvändning. Bra för både plånbok och klimat.

MittSmartaHem.nu – Hemautomation på svenska