Scene vs automation vs script

Många användare av smarta hem-plattformen Home Assistant har svårt att skilja mellan ”Scene”, ”Automation” och ”Script”. Dessa tre verktyg tillåter användaren att automatisera enheter i ett smart hem, men de fungerar på lite olika sätt och har olika användningsområden.

OBS! I Home Assistant kan man numera föra allt nedan i det grafiska gränssnittet. Vill du att jag gör en video om detta? Kommentera gärna!

Scene

”Scene” är en funktion i Home Assistant som tillåter användaren att spara och återställa en samling av tillstånd för enheter i ett smart hem. En ”scene” kan till exempel användas för att sätta ljusnivån på flera ljuskällor till ett specifikt värde. Exemplet nedan visar en Scene ”Evening” och när denna triggas så släcks ljuset för två lampor.

name: Evening
light.living_room:
 state: off
switch.tv:
 state: off
light.kitchen:
 state: off
KodradFörklaring
name: EveningNamnet på scenen
light.living_room:Entiteten som representerar ljuset i vardagsrummet
state: offScenens tillstånd för den angivna entiteten (i det här fallet är ljuset avstängt)
switch.tv:Entiteten som representerar TV-brytaren
state: offScenens tillstånd för den angivna entiteten (i det här fallet är TV:n avstängd)
light.kitchen:Entiteten som representerar ljuset i köket
state: offScenens tillstånd för den angivna entiteten (i det här fallet är ljuset avstängt)

Automation

”Automation” i Home Assistant är en funktion som automatiskt utför en handling baserat på ett visst mönster eller trigger. Automationer är använda för att starta en handling när ett visst händelse inträffar eller en viss tid är uppnådd. Automationer kan vara så enkla som att tända ett ljus när en rörelsedetektor aktiveras, eller så komplexa som att automatiskt stänga av enheter i hemmet när du lämnar.

En automation kan också trigga en scene eller använda sig av ett script.

automation:
 - alias: "Turn on light when motion detected"
  trigger:
   platform: state
   entity_id: binary_sensor.motion_sensor
   to: 'on'
  action:
   service: light.turn_on
   entity_id: light.living_room
KodradFörklaring
alias: "Turn on light when motion detected"Ger ett beskrivande namn till automationen, som är lätt att identifiera och förstå vad den gör.
trigger:Definerar vad som ska utlösa automationen. I detta exempel är det tillståndet för rörelsedetektorn (binary_sensor.motion_sensor).
platform: stateSpecifierar att det är en förändring i en enhet som utlöser automationen.
entity_id: binary_sensor.motion_sensorSpecifierar enheten som utlöser automationen, i detta fall binary_sensor.motion_sensor.
to: 'on'Specifierar värdet för enheten som utlöser automationen för att aktivera automationen, i detta fall när rörelsedetektorn går till ”på”.
action:Specifierar vad som ska hända när automationen utlöses.
service: light.turn_onSpecifierar tjänsten som ska användas för att utföra handlingen, i detta fall tända ljuset (light.turn_on).
entity_id: light.living_roomSpecifierar enheten som ska påverkas av tjänsten, i detta fall ljuset i vardagsrummet (light.living_room).

Script

”Script” i Home Assistant är en samling av instruktioner som utför en serie av åtgärder i en specifik ordning. Script kan användas för att utföra komplexa eller återkommande uppgifter i hemmet, som att starta en kedja av automatiseringar eller ändra flera enheter på en gång.

Här är ett exempel på ett enkelt script som tänder ett ljus och spelar en ljudfil:

script:
 turn_on_lights_and_play_sound:
  alias: "Turn on lights and play sound"
  sequence:
   - service: light.turn_on
    entity_id: light.living_room
   - service: media_player.play_media
    entity_id: media_player.bedroom
    data:
     media_content_id: /local/sounds/morning_alarm.mp3
     media_content_type: music
KodradFörklaring
alias: "Turn on lights and play sound"Ger en beskrivande namn till scriptet, som är lätt att identifiera och förstå vad det gör.
sequence:Specifierar en ordning för instruktionerna i scriptet.
- service: light.turn_onSpecifierar en instruktion för att tända ljuset med hjälp av tjänsten light.turn_on.
entity_id: light.living_roomSpecifierar enheten som ska påverkas av tjänsten, i detta fall ljuset i vardagsrummet (light.living_room).
- service: media_player.play_mediaSpecifierar en instruktion för att spela en ljudfil med hjälp av tjänsten media_player.play_media.
entity_id: media_player.bedroomSpecifierar enheten som ska påverkas av tjänsten, i detta fall mediaspelaren i sovrummet (media_player.bedroom).
data:Specifierar data som behövs för att utföra tjänsten.
media_content_id: /local/sounds/morning_alarm.mp3Specifierar sökvägen till ljudfilen som ska spelas.
media_content_type: musicSpecifierar typen av media som ska spelas.

Sammanfattning

”Scene”, ”automation” och ”script” i Home Assistant är tre olika verktyg som används för att automatisera hemma.

En ”Scene” är en samling av enheter och deras inställningar som är kopplade till en specifik händelse eller situation. Scener kan startas manuellt eller som en del av en annan automatisering.

En ”Automation” beskriver en regel som automatiskt utför en viss handling när en specifik händelse inträffar. Automatiseringar är det mest allmänt använda verktyget för att automatisera hemma.

Ett ”Script” är en samling av instruktioner som utför en serie av åtgärder i en specifik ordning. Script kan användas för att utföra komplexa eller återkommande uppgifter i hemmet.

Alla tre verktygen är viktiga för att skapa ett smart hem med Home Assistant och bör väljas och användas beroende på specifika behov och önskemål.

Detta inlägget var skrivet med hjälp av OpenAi ChatGPT. Vill du veta mer om detta och hur jag gjorde? Kommentera gärna.

Bild från Pixabay

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.